A fizikus

Írta és illusztrálta: Háy János

Az elméleti fizika terelte a helyes útra. Amikor feketén-fehéren kiderült, hogy semmi sincs feketén-fehéren, hogy a newtoni tapasztalás puszta látszat, mert a nyilvánvaló dolgok mögött egészen más folyamatok zajlanak.


Biztos volt benne, hogy a háttérben titkos erővonalak vannak, amiket a gazdaság szereplői, a tőketulajdonosok mozgatnak, s hogy minden, ami látható, a bankok például, meg azok a számlák, amikbe betekintést nyerhetnek még az újságírók is, nem pusztán a hivatalos ellenőrzés, csupán azért vannak, hogy elfedjék a valós folyamatokat.