Fotó és szöveg: Orbital Strangers

Kincsőt két éve ismertük meg egy filmforgatáson. Csendes, elmélkedő magánya, mint utóbb kiderült, nem csupán az aktuális szerepe volt. Önazonossága megragadta fantáziánkat, élettörténetét megismerve kezdtük el érlelni ennek az anyagnak a gondolatát.
Balról jobbra: Aknay Csaba,
Orbital Strangers; Blénesi Kincső, a kiállítás ihletője és modellje; Kopin Katalin, a kiállítás kurátora; Kotschy Gábor, Orbital Strangers
Fotó: Deim Gábor
Az anyag készítése közben szándékosan és gyökeresen szakítottunk a tradicionális Erdély-ábrázolásokkal. A helyszínek itt díszletek csupán, így emeltük el az anyag értelmezési körét az explicit Erdély–Budapest-relációban bejárt útról.
Amikor úgy döntött, hogy otthont vált, pontosan tisztában volt vele, hogy múltját, kapcsolatait, a hátrahagyott tájat csak egy másik hely és egy másik élet tükrében tudja igazán megismerni és megérteni. A megértés és megismerés iránti vágy óhatatlanul magában hordozza a mintázatok keresését. Ezeknek a mintázatoknak a képpárportrékon való ábrázolása a sorozat legfőbb feladata.
Kincső peer to peer roadmovie-ja egy olyan belső utazás, ahol a végpontok között látszólag csupán légüres tér van. Kincső egyszerre van lélekben Gyergyón és Budapesten. Bár a képi ábrázolás erre a két helyszínre korlátozódik, a képek közötti vákuumot rengeteg történelmi, kulturális, társadalmi és infrastrukturális tényező tölti ki. Ezek határozták meg Kincső útját új otthonáig, amelynek felfedezése egyben önmaga felfedezése is.
Kincső nem passzív modellje a fotósorozatnak, mint ahogy mi sem csupán megfigyelők vagyunk. Hármónk alkotói együttműködése inkább írható le többdimenziós kirakós játékként, mintsem horizontális vagy vertikális modell-művész viszonyként.

Hol? Vajda Múzeum – Szentendre, Hunyadi utca 1.
Mikor? Június 5-ig, csütörtöktől vasárnapig, 10 és 18 óra között.